דיגום מים הוא שיטה המאפשרת לגלות זיהום במקורות מים שונים.
הדיגום דורש מעצם טבעו דיוק רב ומומלץ ולערב בעלי מקצוע בעלי הכשרה מתאימה, אשר בקיאים בתחום זה.
דיגום מים לשם בדיקת זיהום מים היא פעולה בעלת חשיבות רבה מאוד. רובכם מכירים את פעולה זו אם שמעתם הודעות של משרד הבריאות על סגירת חופים עקב זיהום במים…
בדיקות מן הסוג הזה מבוצעות באופן שגרתי וקבוע בכל רחבי הארץ על ידי הגופים האחראיים על אספקת המים.
הבדיקות הללו נועדו לוודא שאין זיהומי מים במאגרי מים גדולים, בקרקעות או באזורים שבהם יש סוגים שונים של נחלים זורמים.
בכל אחד מהתחומים האלה שמים דגש על התאמת סוג הבדיקה למטרות ולשימוש הצפוי במים.
בדיקת זיהום מים מתבצעת גם בנסיבות מיוחדות. למשל, בדיקות לפני חיבור בניין חדש לתשתיות מים, או לאחר שיפוץ מאסיבי של שטחים שנמצאים תחת אחריות המועצה המקומית, וכו'.