מה זה מז"ח?

מז"ח הם ראשי תיבות של מניעת זרימה חוזרת.

מצב זה קורה כאשר יש חדירת מים מזוהמים למערכת מי השתייה. זה עלולה לגרום לפגיעה הן בבני אדם והן בבעלי חיים. יש לבדוק את איכות המים במקורות המים, וברשת האספקה, באופן סדיר.

הגורמים לזרימה חוזרת