מדינת ישראל ידועה כמדינה בעלת מי שתייה באיכות גבוהה מאוד. רמת האיכות של מי השתייה בישראל היא כה גבוהה כתוצאה מעבודות התשתית השונות ובזכות הפעולות השונות אשר נעשות לניקוי המים במאגרי המים השונים בישראל, בזכות אותן הפעולות מי השתייה אשר מגיעים לאוכלוסייה הישראלית הם בעלי איכות גבוהה מאוד, ראויים לשתייה ונקיים מחיידקיים ומזהמים שונים אשר הופכים את המים מסוכנים לשתייה.

כדי שאיכות המים במדינת ישראל תישאר ברמה גבוהה, כדי שהמים יישארו נקיים מחיידקים אשר עשויים לזהם את המים ולהפוך אותם למסוכנים, משרד הבריאות של מדינת ישראל קבע תקנות והוראות ברורות בקשר לשימוש במאגרי מים שונים.  התקנות נוגעות לשימוש אשר נעשה במאגרי מים, לצורת הטיפול במאגרי המים ולרמת האחזקה שלהם למשך זמן רב. מאגר מים שיעבור על אחת מן התקנות שנקבעו בחוק יאבד את הרישיון לספק מים לאוכלוסייה הישראלית.

אחת מן התקנות המשמעותיות ביותר שנקבעו בתחום זה על ידי משרד הבריאות היא תקנה הקובעת כי כל מאגר מים במדינת ישראל מחויב לעבור ניקוי בתקופה שנקבעה מראש, הניקוי של מאגר המים נעשה בצורה מקצועית ויסודית על ידי איש מקצוע מוסמך כדי לוודא שהמים במאגר המים הם באמת ראויים לשתייה, כדי להבטיח שמאגר המים נקי מחיידקים ומזהמים שונים העשויים להפוך את המים מסוכנים לשתייה.

סוגים שונים של מאגרי מים בישראל

ישנם שלושה סוגים של מאגרי מים בהם נעשה שימוש במדינת ישראל:

ניתן למצוא מאגרי מים בבניינים הגבוהים מחמש קומות, המטרה של מאגרי המים הללו היא להגביר את לחץ המים לקומות הגבוהות בבניין ולהמשיך לפעול כמקור מים במקרה בו נעצרת אספקת המים מן הרשות העירונית. מאגר המים מקנה לבניין אספקת מים קבועה למצבי חירום שונים או לצורך שימוש במערכות הכיבוי של הבניין.

חיטוי מאגר המים - בשלב זה מתבצע חיטוי מלא ויסודי למאגר המים, החיטוי נעשה באמצעות שימוש בסודיום היפוכלוריט.

כיצד מתבצע ניקוי מאגר מים?

ניקוי מאגר מים הוא תהליך חשוב מאוד הנעשה לפי שלבים קבועים וברורים.

בכל סוגי מאגרי המים מתבצע תהליך ניקוי וחיטוי דומה. בעת סיום תהליך הניקוי של מאגר המים חשוב לבצע בדיקת דיגום למים ולשלוח את הבדיקה למעבדה בעלת רישיון ממשרד הבריאות, בבדיקת המעבדה תיבדק רמת הכלור במים ורמת העכירות של המים. פעולת הדיגום של המים יכולה להתבצע כאשר מאגר המים נמצא בשימוש, פעולת דיגום המים אינה דורשת ניקוז של מי המאגר או השבתה של מאר המים. כאשר מדובר לע מגדל קירור יש לבצע גם דגימת מעבדה שתאשר כי המים נקיים מחיידק הליגיונלה.

הסכנה של מאגר מים מזוהם

בכל מאגר מים קיימת האפשרות של חדירת מזהם אל המאגר, המזהם עלול לשקוע אל דפנות המאגר ובכך לזהם את מאגר המים באופן קבוע. זיהום של מאגר מים יכול להתבטא בפגיעה קלה בטעם של מי השתייה, אך ההשפעות שלו על בני אדם המשתמשים במים הן מסוכנות ועשויות לגרום לפגיעה משמעותית בבריאות.

חלק מן הגורמים לזיהום מים הם: צואה, שתן, אבק, גוויות של מזיקים שונים כמו למשל יונים, חרקים, עכברים, לטאות ועוד.

מאגרי מים אשר לא מתוחזקים לפי התקנות שקבע משרד הבריאות עלולים לחשוף את דיירי הבניין למחלות שונות הנובעות מזיהום המים, חלק מן המחלות האפשריות הן: סלמונלה, שלשולים, לגיונה, קוליפורם ועוד זיהומים נוספים. בני האדם נחשפים לזיהום דרך פעולות שונות בהן נעשה שימוש במים כמו: רחצה, שטיפה של מוצרי מזון, שתייה צחצוח שיניים ועוד פעולות נוספות.