בלוג

להצעת מחיר שלא תוכלו לסרב לה

מזהמים במים

אנחנו חשופים באופן קבוע לזיהומי מים. השאלה היא איזה סוגים של זיהומים קיימים? מיקרואורגניזמים: בעיקר

קרא עוד »

אל תקחו סיכונים מיותרים! טיהור מים במחיר הנמוך ביותר שתמצאו!

מז"ח זה ראשי תיבות של מניעת מים זורמים. מפאת חשיבותו של הנושא, והיות והוא מוסדרת בחקיקה מפורטת של משרד הבריאות, בחרנו להביא את סברי משרד הבריאות כלשונם, מאתר משרד הבריאות.

חדירת מים מזוהמים למערכת מי השתיה עלולה לגרום לפגיעה בבני אדם ובבעלי חיים. איכות המים נבדקת במקורות המים וברשת האספקה באופן סדיר. עם זאת איכות המים ברשת האספקה עלולה להיפגע ממספר סיבות:

 • שימוש במערכת המים להחדרת חומרי דשן והדברה בגידולים חקלאיים.
 • שימוש במערכת המים להחדרת חומרי דשן  לגינון  (ציבורי ופרטי)
 • מערכות שאינן מי שתיה (כיבוי אש, מערכות הסקה ומיזוג וכד').
 • קווי מים ללא שימוש,  בהם המים עומדים זמן רב ולכן עלולה לחול ירידה באיכותם.
 • שימושים נוספים במים למטרות שונות מצריכה ביתית וסניטארית  (בעסקי מסחר ותעשייה)
 • זרימת מים חוזרת – זרימת מים מזוהמים לתוך מערכת אספקת מי שתיה בכיוון הפוך לכיוון הזרימה המתוכנן.  מצב כזה נגרם עקב לחץ נגדי – לחץ גבוה יותר בצד הצרכן לעומת רשת האספקה  או עקב תת לחץ  (יניקה) – מצב בו הלחץ ברשת האספקה יורד מתחת ללחץ האטמוספרי.
 • חיבורי כלאיים – יצירת קשר פיזי בין מערכת מים לשתיה לבין מערכת בה המים אינם מיועדים לשתיה.

הפתרונות הקיימים למניעת זיהומים: מרווח אוויר ומז"ח

 • מרווח אוויר
  על מנת להבטיח כי איכות המים המסופקים לא תיפגע יש לדאוג ככל הניתן להפרדה מוחלטת בין מערכות מי שתייה לבין מערכות מים שאינן מיועדות לשתיה.  ההפרדה הבטוחה ביותר היא מרווח אוויר בין צינור הזרמת המים לבין השימוש בהם.
 • אביזר מניעת זרימה חוזרת – מז"ח  
  במקומות בהם הפרדה של מרווח אוויר  אינה אפשרית יש לבצע את ההפרדה באמצעות התקנת אביזר למניעת זרימה חוזרת (מז"ח). יצויין כי חיבור כלאיים  בין קולחין או שפכים למי שתייה הוא אסור.

על מי חלה חובה להתקנת מז"ח?

עסקים

על-פי התקנות חובה על  בעל עסק המשתמש במערכת המים להתקין מז"ח בראש מערכת המים ולבדוק את תקינותו אחת לשנה. עסק לצורך עניין זה הוא:
1. טעון רישוי כמפורט בתוספת לתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), תשנ"ב 1992

 1. מעבדה
 2. משק חקלאי שהשקיה בו נעשית במערכת שבה מתקן המיועד להחדרת חומרים לתוך מערכת המים או שנעשה בו דילול במים של חומרי הדברה"
 3. לול או רפת

התקנות אוסרות על ספק מים לספק מים לבעל עסק שלא התקין מז"ח או לא בדק אותו במועד, וקובעות כי הוא רשאי להתקין או לבדוק את המז"ח במקום בעל העסק  ולחייבו בתשלום.
בתים פרטיים ומשותפים

בבתים פרטיים ובבתים משותפים מקורות הזיהום האפשרי למערכת אספקת המים הם: מערכות כיבוי אש ומערכות דישון בחצר ו/או במרפסת ו/או בבית.

האחריות על התקנת המז"ח היא על ועד הבית לגבי מערכת כיבוי אש והגינון השייך לכל הבניין ועל הדייר כאשר הוא משתמש במערכת דישון בביתו.

אביזרים למניעת זרימה חוזרת הם קודם כל אביזרים בטיחותיים, אשר מטרתם למנוע את זיהום המים המיועדים לשתיה. על מנת להבטיח את הפעילות התקינה של האביזרים בכל מקום בהם הם מותקנים, התקנות מחייבות בדיקתם התקופתית אחת לשנה לכל הפחות.
התקנת אביזרי המז"ח ובדיקתם באופן תקופתי תיעשה על-ידי  מתקין שהוסמך לכך על ידי משרד הבריאות. כמו כן  על אביזרי המז"ח  להיות מדגם שאושר על-ידי  משרד הבריאות.

אז מה היה לנו בכתבה:

מים

מה זה בדיוק מז"ח?

מז"ח זה ראשי תיבות של מניעת מים זורמים. מפאת חשיבותו של הנושא, והיות והוא מוסדרת בחקיקה מפורטת של משרד הבריאות, בחרנו להביא את סברי משרד

זיהומים

מה זה בעצם זיהום מים

את מקורות זיהומי המים ניתן לחלק בגדול מקורות טבעיים ומקורות מלאכותיים (מעשה ידי אדם). מקורות זיהום מים טבעיים כוללים למשל הצטברות סחף, הפרשות של בעלי חיים,

זיהומים

מזהמים במים

אנחנו חשופים באופן קבוע לזיהומי מים. השאלה היא איזה סוגים של זיהומים קיימים? מיקרואורגניזמים: בעיקר חיידקים ונגיפים (וירוסים), טפילים ופטריות. חלקם נושאי מחלות ובתור שכאלה