חיטוי מאגרי מים בבניין

אל תקחו סיכונים מיותרים! טיהור מים מקצועי במחיר הנמוך ביותר בישראל!

מאגר המים של הבניין הזדהם? לשם כך חשוב מאוד לבצע חיטוי מאגרי מים בבניין. במהלך תהליך זה, יתבצע ניקוי וחיטוי של מאגר המים המזוהם. חיטוי מאגרי מים בבניין יבטיח שהמים שזורמים לכם בברז, נקיים, טהורים, צלולים ואיכותיים וכי הם מתאימים לשתייה, בישול, רחצה וכל דבר אחר. על חיטוי מאגרי מים בבניין נרחיב במאמר הבא.

באילו מקרים יש לבצע חיטוי מאגרי מים בבניין?

ישנם מספר מקרים בולטים בהם יהיה צורך לבצע חיטוי מאגרי מים בבניין-

 • ניקיון שגרתי- אחת לתקופה, חשוב מאוד לנקות את מאגרי המים. שימו לב שכל מאגר מים מצריך חיטוי במשך זמן אחר. את מאגרי המים בבניין ובריכות עם מים מהמוביל הארצי יש להעביר חיטוי אחת לשנה. בריכות מים מותפלים יש להעביר חיטוי אחת לשנתיים. כאשר מדובר במאגרי מים גדולים מאוד יש להעביר אותם חיטוי בדרך כלל כל חמש שנים, כאשר כל שנה יש לשלוח צילומים ודגימות של המים במאגר לרשות הבריאות.
 • חדירת זיהום- במידה שחודר זיהום למאגר המים חשוב מאוד לבצע חיטוי של המאגר מהר ככל הניתן. כמובן שפעולות החיטוי יהיו תלויות ברמת הזיהום של מאגר המים. יכולים לחדור זיהומים שונים כמו זיהומים מיקרוביאליים או ימשושים ועוד.
 • פעילויות תחזוקה- כאשר מבצעים פעילויות תחזוקה במערכת המים מומלץ לחטא את המערכת לאחר מכן. הסיבה לכך היא שכל פעם בה פותחים את מערכת המים, עלולים לחדור למערכת זיהומים. לכן, מומלץ לפני שמחברים את המערכת מחדש להזמין חברה מקצועית שתבצע חיטוי של מערכת המים.
 • שינוי ייעוד מאגר המים- במידה שהמים במאגר המים לא שימשו לשתייה אך כעת רוצים לשנות את הייעוד שלהם ולהפוך אותם לראויים לשתייה, חשוב מאוד לבצע חיטוי של מאגר המים לכך. לאחר החיטוי יהיה צורך לקבל אישור מרשות הבריאות לפני השימוש במים לייעודם החדש.
 • התקנת מערכת מים חדשה- כאשר מתקינים מערכת מים חדשה צריך להעביר את המערכת חיטוי. החיטוי נועד למנוע זיהומים במים, התפתחות של חיידקים ועוד. בסוף תהליך החיטוי תקבלו אישור אספקת מים.

חשוב מאוד לבצע חיטוי מאגרי מים בבניין. במהלך תהליך זה, יתבצע ניקוי וחיטוי של מאגר המים המזוהם.

מהם השלבים בחיטוי מאגרי מים בבניין?

חיטוי מאגרי מים בבניין הוא תהליך שכולל מספר שלבים-

 1. שלב ראשון- שלב הכנה

בשלב הראשון יש להכין את המאגר לקראת ניקוי וחיטוי. לשם כך יש לסגור את צינורות הכניסה והיציאה של המים למאגר לחלוטין. לאחר שהצינורות סגורים, חשוב לוודא שאין במים גורמים שעלולים לגרום לסתימות בצנרת. במידה שהכל תקין, יש לרוקן את המאגר ממים וממשקעים. את פעולת הריקון נבצע על ידי צינור ניקוז או משאבה, לפי הצורך. לאחר שהמאגר מרוקן ממים חשוב מאוד לבדוק שלא קיימים בו כשלים או בעיות כמו בניקוז, בחיבורים וכדומה. שימו לב שאם קיימים כשלים ובעיות יש לטפל בהם לפני הניקוי והחיטוי ולאחר התיקון חשוב מאוד לצבוע ולאטום את המאגר כראוי. לאחר שהמאגר מתוקן, צבוע ואטום יש לנקות את כל האביזרים שלו ואת חלקו הפנימי. חשוב מאוד להוציא את כל החפצים הזרים שנמצאים במאגר, במידה שיש כאלה.

 1. שלב שני- שלב הניקוי

על מנת לנקות את המאגר יש להשתמש במברשות קשות ובזרם מים בלחץ גבוה. הניקוי הוא ניקוי ראשוני ותפקידו לנקות את הקירות, הרצפה והתקרה של מאגר המים על מנת להסיר אבנית שהצטברה או חלודה ומזהמים אחרים. לאחר שקרצפנו את חלקי המאגר, יש לשטוף אותו עד שמי הניקוז נראים צלולים לגמרי. לבסוף יש לשטוף ולנקז את צנרת היציאה של המאגר ולרוקן אותו שוב.

 1. שלב שלישי- שלב החיטוי

יש שלוש שיטות מרכזיות לביצוע חיטוי מאגרי מים בבניין-

 • פיזור כלור– השיטה הראשונה היא לפזר על ידי ריסוס או על ידי מריחה כלור במאגר המים. את הכלור נרסס או נמרח על הקירות של מאגר המים בבניין ונמתין כחצי שעה, על מנת שהחומר ישפיע. לאחר חצי שעה יש לשטוף את המאגר ולמלא אותו במי רשת לאספקה.
 • כלור במילוי הדרגתי- השיטה השנייה היא למלא את מאגר המים בכ-5% מהנפח שלו בתמיסת כלור. לאחר מילוי המאגר בכלור יש להמתין כשש שעות. לאחר ההמתנה, יש למלא את המאגר במי רשת עד מפלס הגלישה. חשוב לשמור שריכוז הכלור לא יהיה נמוך מ-3 מג"ל.
 • קיטור- השיטה השנייה לחיטוי מאגרי מים בבניין היא חיטוי על ידי קיטור. חיטוי זה מתבצע בזכות החום והלחץ של הקיטור. כאשר מדובר במאגרי מים קטנים יחסית ניתן להוסיף למי הקיטור גם חומר חיטוי מתאים. לאחר מכן, יש להתיז כלור על רצפת המאגר ולהמתין כחצי שעה. לאחר חצי שעה, יש למלא את המאגר במי רשת עד לגובה נמוך של בין עשרה לעשרים סנטימטרים ולאחר מכן לרוקן אותו. לאחר הריקון נמלא שוב את המאגר עד מפלס הגלישה במי רשת. חשוב לוודא שריכוז הכלור לא יהיה נמוך מ-0.3 מג"ל.

חיטוי מאגרי מים בבניין יבטיח שהמים שזורמים לכם בברז, נקיים, טהורים, צלולים ואיכותיים וכי הם מתאימים לשתייה, בישול, רחצה וכל דבר אחר

חיטוי מאגרי מים בבניין- דרישות משרד הבריאות

למשרד הבריאות יש מספר דרישות בחיטוי מאגרי מים בכלל ובחיטוי מאגרי מים בבניין בפרט.

קודם כל, חשוב מאוד לנסות לא להרכיב ציוד בתוך גוף המים עצמו על מנת למנוע זיהומים. יש מקרים בהם יהיה הכרחי להרכיב את הציוד בתוך גוף המים ואז חשוב לעשות זאת כך שיהיה ניתן להוציא את הציוד בלי שאדם ייגע במים. כמובן שהציוד חייב לעבור חיטוי על ידי או בנוכחות אדם המוסמך לכך.

כמו כן, במידה שאתם מעוניינים להשתמש בחומר חיטוי שונה מאשר כלור או כלור גבישי, יש לקבל אישור ממשרד הבריאות לכך.

בנוסף, אחת מדרישות משרד הבריאות היא להודיע לצרכני המים במידה שיש צורך לעצור את אספקת המים.

 

חיטוי מאגר מים בבניין

רמת האיכות של מי השתייה במדינת ישראל נחשבת לגבוהה מאוד ביחס לשאר מדינות העולם. רמת האיכות של המים במדינת ישראל היא גבוהה כל כך בזכות עבודות התשתיות השונות המבוצעות לשיפור מאגרי המים ובזכות מגוון הפעולות הנעשות על מנת לשמור על כל מאגרי המים נקיים לאורך כל ימות השנה. כתוצאה מן הפעולות השונות אשר נעשות כדי לשמור על מי השתייה נקיים, המים אשר מגיעים אל הבתים ברחבי מדינת ישראל הם מים איכותיים מאוד, בני אדם יכולים לשתות אותם ללא כל חשש שמא ימצאו בתוך המים חיידקים או מזהמים אשר עלולים לסכן את הבריאות של בני האדם אשר משתמשים במים. 

כדי לשמור על איכות המים במדינת ישראל וכדי שמאגרי המים בישראל ישמרו נקיים מחיידקים וממזהמים שונים אשר עלולים לפגוע במים ולהפוך אותם מסוכנים לשתייה, נקבעו תקנות וחוקים שונים על ידי משרד הבריאות של ישראל, החוקים והתקנות מתייחסים לשימוש במאגרי מים, לדרכי הטיפול בכל אחד מן הסוגים של מאגר המים הקיימים בארץ ולשמירה על רמת האחזקה שלהם לאורך זמן. במידה ואחד ממאגרי המים בארץ עובר על אחת התקנות או על אחד החוקים, הוא מאבד את הרישיון שלו אשר מקנה לו את הזכות לספק מים לאוכלוסייה במדינת ישראל. 

אחת התקנות הבולטות ביותר אשר נקבעה בתחום מאגרי המים על ידי משרד הבריאות הישראלי היא תקנה  הקובעת שכל אחד ממאגרי המים במדינת ישראל חייב לעבור תהליך ניקיון במועד שנקבע מראש, תהליך הניקוי חייב להתבצע על ידי איש מקצוע אשר מחזיק בכל ההסמכות המתאימות לביצוע ניקיון למאגרי מים. 

תהליך הניקיון צריך להתבצע באופן מקצועי ויסודי כדי שהמים אשר נמצאים בתוך מאגר המים אכן יהיו איכותיים וראויים לשתייה על ידי בני אדם וכדי להבטיח שהמים הקיימים בתוך מאגר המים יהיו נקיים מחיידקים ומזהמים שונים שעלולים להפוך את המים למסוכנים. 

 

מאגרי המים הנפוצים במדינת ישראל

ניתן למנות ארבעה סוגים עיקריים של מאגרי מים בהם נעשה שימוש שוטף בישראל:

 

 • מאגר מים של מי שתייה – מאגר מים של מי שתייה נחשב למאגר מים גדול ביחס למאגרי המים האחרים, מאגר זה מכיל בתוכו מים ברמת איכות גבוהה שבני אדם יכולים לשתות, המים יוצאים מתוך המאגר וזורמים אל הברזים הנמצאים בבתים במדינת ישראל. ניתן למצוא גדלים שונים של מאגרי מים של מי שתייה, כל מאגר מים של מי שתייה כולל בתוכו פתח כניסה אשר באמצעותו ניתן להיכנס אל תוך מאגר המים. 


 • מאגר מים בבניינים גבוהים – כאשר אנו מדברים על מאגר מים בבניינים גבוהים אנחנו למעשה מדברים על מאגר מים אשר נמצא בבניינים בגובה של חמש קומות ויותר, מטרתם העיקרית של מאגרי המים הללו היא להגדיל את הלחץ של המים בקומות הגבוהות של הבניין, כמו כן מאגרי המים הללו משמשים בתור מקור מים למצבי חירום בהם אספקת המים שהבניין מקבל מן הרשות העירונית נפסקת. בנוסף על כך, נעשה שימוש במאגר המים של הבניין גם כחלק ממערכת כיבוי האש של הבניין. 


 • מאגר מים של מים חמים – מאגר מים של מים חמים נחשב למאגר מים קטן ביחס למאגרי המים האחרים, ממאגר המים הזה זורמים מים חמים. מדובר במאגר המים בעל כמות הסכנות אפשריות הגדולה ביותר, כמות הסכנות במאגר מים מן הסוג הזה היא הגדולה ביותר עקב הטמפרטורות הגבוהות של המים אשר נמצאים בתוך המאגר, מים חמים משמשים כמצע נהדר לגדילה והתפתחות של חיידקים. פעולות הניקיון במאגר מים מן הסוג הזה הן בעלות חשיבות גבוהה מאוד, במידה ותהליך הניקוי במאגר מים מן הסוג הזה יעשה באופן לא מקצועי, הדבר עלול להוביל לסכנה ממשית לחיים של בני אדם. 


 • מגדלי קירור – מאגרי מים מסוג מגדלי קירור משמשים לצורך קירור של כמויות ענקיות של מים, קירור המים מתבצע באמצעות זרימת אוויר מכוונת. המטרה העיקרית של מגדלי הקירור היא להוריד את טמפרטורת המים. חלק נרחב מן השימוש במגדלי קירור מתבצע במתקנים אזרחיים שונים, כך למשל ניתן לראות מגדלי קירור המשמשים בתור כוח חירום לגנרטורים. 

 

חיטוי מאגר מים בבניין – כיצד עושים זאת?

תהליך החיטוי של מאגר מים בבניין מתבצע בהתאם לשלבים ברורים וקבועים, כל מאגר מים יעבור תהליך חיטוי שונה, זאת בהתאם למאפיינים ולתנאים השונים הקיימים באותו מאגר מים ספציפי בו מתבצע הטיפול. 

בתחילת תהליך החיטוי יבצעו סגירה לקו המים של הבניין וירוקנו את מערכת המים מכל המים הקיימים בתוכה. לאחר מכן תיערך בדיקה מקיפה למאגר המים זאת על מנת להבטיח כי במאגר לא נמצאות נקודות שאינן אטומות כראוי, דרך נקודות שאינן אטומות כראוי עלולים לחדור מזהמים וחיידקים אל תוך מאגר המים. אם במהלך הבדיקה נמצאו נקודות שאינן אטומות, איש מקצוע יאטום אותן ויצבע את מאגר המים. 

בשלב הבא איש המקצוע ישטוף את מאגר המים של הבניין על ידי שימוש בלחץ גבוה, בנוסף על כך איש המקצוע יערוך ניקוי לדפנות של מאגר המים באמצעות מברשת ייעודית שעשויה מסיבים חזקים.  לאחר שסיים לנקות את מאגר המים, בעל המקצוע ממלא את המאגר בחומר מחטא ובמים.  המים עם החומר המחטא ישארו בתוך מאגר המים לפרק זמן מסוים על מנת להבטיח כי כל הזיהומים שעלולים להיות במים ייעלמו, בסופו של תהליך החיטוי בעל המקצוע יבצע שטיפה יסודית למאגר המים.  לאחר שתהליך החיטוי של מאגר המים מסתיים, איש המקצוע מבצע בדיקת איכות למים הנמצאים במאגר, זאת על מנת לוודא שלא נותרו שאריות של חומרי חיטוי במים או חומרים מסוכנים אחרים. 

צרו עימנו קשר

תוכן עניינים

צרו עימנו קשר

מזהמים במים

אנחנו חשופים באופן קבוע לזיהומי מים. השאלה היא איזה סוגים של זיהומים קיימים? מיקרואורגניזמים: בעיקר

קרא עוד »
התקשרו עכשיו!